Keurmerken

Het is heel belangrijk dat donateurs ervan op aan kunnen dat goede doelen zorgvuldig omgaan met hun geld. Afgelopen jaren zijn hiervoor diverse richtlijnen, codes en keurmerken in het leven geroepen.

Het bestaan van meerdere keurmerken kan tot verwarring leiden, daarom word er op dit moment gekeken naar een nieuw stelsel met één erkenningsregeling voor alle goede doelen. Het keurmerkstelsel word dus vervangen door een erkenningsstelsel. Dat betekend dat alle bestaande keurmerken vervangen worden door één erkenningssysteem.

Per 1 januari 2016 kunnen organisaties zich aanmelden bij het CBF voor zo’n erkenning.