Publicatie stukken

Als uw organisatie een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) heeft, zijn er een aantal basisvoorwaarden waar uw organisatie aan moet voldoen om deze status te behouden.

Zo is er door de Belastingdienst een publicatieverplichting ingesteld. De non-profit organisatie is verplicht om bepaalde informatie via internet te publiceren, wil zij de ANBI-status te behouden. Hieronder enkele voorbeelden:

  • de naam van de instelling
  • de functie van de bestuurders
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de organisatie

Non Profit Profs is volledig op de hoogte van de actuele eisen van verslaglegging, en het eventueel hanteren van uitzonderingsregels waar u als non-profit organisatie mee te maken kunt krijgen voor bijzondere situaties.

Ook de subsidienten en donateurs kunnen specifieke eisen stellen aan de verslaglegging.