Bestuurs- en managementrapportage

Aan de periodieke- en jaarrapportages van non-profit organisaties worden door overheidsinstanties en belanghebbenden hoge eisen gesteld. Het bestuur van de stichting of vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen en publiceren van de rapportages. We hebben het hier bijvoorbeeld over het financiële jaarverslag en de bestuursverantwoording, maar ook over de specifieke eindverantwoordingen die subsidiegevers eisen. Bij de kleinere non-profit organisaties zullen de bestuursleden hier persoonlijk zorg voor dragen terwijl bij de grotere organisaties deze taak wordt uitbesteed aan medewerkers en managers. In alle gevallen biedt Non Profit Profs ondersteuning bij het opstellen van de rapportages of verzorgt de volledige rapportage in opdracht van de organisatie.

Maar de periodieke rapportages zijn niet alleen belangrijk voor publicatie naar buiten toe. Ook binnen de non-profit organisatiezelf is een goede en tijdige rapportage van groot belang. We hebben het dan over managementrapportages die nodig zijn om de non-profit organisatie te besturen.

Hierbij moeten we onder meer denken aan cashflow forecasts, maandrapportages, investeringsbegrotingen en verantwoordingen, personeels- en vrijwilligersoverzichten. Non Profit Profs kan deze rapportages opstellen of hierbij ondersteunen.