Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening is eigenlijk het financiële eindverslag van de boekhouding, wat een helder inzicht geeft in de financiële situatie van uw bedrijf. De jaarrekening ofwel het jaarverslag bestaat uit de winst- en verliesrekening over het jaar of een afgesloten periode en de begin- en eindbalans van een jaar. Dit verslag word periodiek, maar in ieder geval aan het einde van het jaar samengesteld. Als uw organisatie is aangesloten bij een keurmerk bent u verplicht om het jaarverslag of de jaarrekening online beschikbaar te stellen.

Voor Non-profitorganisaties is transparantie heel belangrijk. U heeft te maken met wervers/donateurs, belanghebbenden van buitenaf en de stakeholders. U maakt uw organisatie transparant door een overzichtelijke en duidelijke jaarrekening samen te stellen.

De jaarrekening wordt samengesteld aan de hand van uw Financiële administratie. U kunt deze administratie natuurlijk zelf bijhouden maar de boekhouding kan ook door Non Profit Profs gevoerd worden, of een combinatie van beiden. Aan het samenstellen van jaarrekeningen zijn voorschriften en regels verbonden, die gecontroleerd worden door officiële instanties. Non Profit Profs is volledig op de hoogte van de richtlijnen en procedures.

 

test