Interim dienstverlening

Een non-profit organisatie is continue in beweging. Het is een dynamische wereld die vaak veel aanpassingen vergt van de bestuurders. Wanneer er iets binnen de organisatie wijzigt, ontstaat er vaak meer behoefte aan bepaalde specifieke kennis en kwaliteiten die eerder niet noodzakelijk was. Een dergelijke situatie kan ontstaan naar aanleiding van een bedrijfsoverdracht, overname of fusie, maar ook door nieuwe wettelijke regelingen, publicaties in de pers of gebeurtenissen die te maken hebben met de doelstelling van de organisatie. Er kunnen tal van redenen zijn om extra expertise in te schakelen, ook in de dagelijkse gang van zaken. Denk hierbij aan tijdelijke vervanging van een zieke of zwangere medewerker of voor extra bezetting bij een groot project of evenement. Hierin kunnen de medewerkers van Non Profit Profs als interim medewerker of interim manager optreden.

Wij bieden oplossingen voor elke denkbare verwachte of onverwachte situatie, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. Ook kunnen wij met u samen gaan zoeken naar de “juiste man op de juiste plaats” om uw organisatie een stevige basis te geven of te behouden.