Begroting

Non Profit Profs is uw deskundige op het gebied van het opstellen van begrotingen en budgetten. Zorgvuldig wordt er samen met u gekeken naar welke rapportage er nodig is en welke opstelling voor uw organisatie de beste is. Het bestuur van uw organisatie heeft de prognoses en budgetten hard nodig om te kunnen besturen en tevens de andere belanghebbenden van informatie te voorzien. Zowel vooraf als achteraf.

Ook in het jaarverslag wordt veelal de begroting opgenomen zodat de vergelijking gemaakt kan worden tussen de verwachtte baten en lasten en de uiteindelijke werkelijkheid. Dit komt de inzichtelijkheid ten goede en maakt het rapport begrijpelijk voor iedereen.

Voor donateurs en subsidieverleners is het belangrijk om vooraf inzicht te krijgen in de plannen van de non-profit organisatie en de middelen die daarvoor nodig zijn. Voor de fondsenwervers binnen de organisatie is het belangrijk om te weten wat de doelstelling wordt en welke bedragen daarmee gemoeid zijn. De begrotingen en budgetten bepalen voor een belangrijk deel het beleid van de organisatie.