Brancheorganisaties

Brancheorganisaties zijn meestal verenigingen of stichtingen. Zulke brancheorganisaties zetten zich in op non-profit basis in voor professionalisering van de branche en om de branche een gezicht te geven.

Brancheorganisaties zijn een bron van informatie voor de desbetreffende branche. Zij verzamelen cijfers en vechten voor de positie van de branche. Als uw organisatie lid is van een brancheorganisatie word uw organisatie met regelmaat op de hoogte gesteld van actuele zaken binnen uw branche.